Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Kobylance:

           Zarząd OSP w składzie:     Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

Prezes
Piotr
Stawiarski
 
Przewodniczący
Eugeniusz
Kapanowski

Naczelnik
Izydor
Makowiec
 
Członek
Władysław
Mrukowicz

Z-ca Naczelnika
Ryszard
Rurka
 
Członek
Robert
Sobczyk

Z-ca Naczelnika
Edward
Wantuch
     

Skarbnik
Leszek
Czech
     

Sekretarz
Mirosław
Osikowicz
     

Gospodarz
Krystian
Szurek
     

Członek
Tomasz 
Kalisz
     

Członek
Stanisław
Rączkowski