Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance

Krzysztof Nowak

Prezes

Piotr Stawiarski

V-ce Prezes / Naczelnik

Edward Wantuch

Z-ca Naczelnika

Izydor Makowiec

Z-ca Naczelnika

Leszek Czech

Skarbnik

Damian Miarecki

Sekretarz

Ryszard Rurka

Gospodarz

Konrad Janik

Członek

Stanisław Rączkowski

Członek

Antoni Szurek

Członek

Eugeniusz Kapanowski

Przewodniczący 

Marta Osikowicz

Członek