WAŻNE! Termin zebrania

 

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  w  KOBYLANCE

zawiadamia, że w dniu 04.02.2017 r. o godz. 15.00

w sali remizy OSP odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta oraz Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
 4. Odznaczenia członków 
 5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2016r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016r.
 8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2017.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy

o niezawodne i punktualne  przybycie w mundurze wyjściowym.

W przypadku braku kworum termin następnego zebranie wyznaczam na godz.15.30.

Zarząd OSP w Kobylance
 

Gorliccy Mistrzowie Smaku – Strażacy!

 

17 grudnia br. na gorlickim rynku odbył się turniej gotowania pn. Gorlicki Mistrz Smaku. Kulinarna rywalizacja samorządowców, strażaków oraz dziennikarzy była częścią II Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Zwycięską drużyną turnieju zostali strażacy KP PSP w Gorlicach, którzy jak się okazało nie tylko ratują ale także dobrze gotują. Jej skład to: Piotr Orlof, Piotr Stawiarski oraz Dariusz Surmacz.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy oraz czujemy się dumnie ze względu na obecność w drużynie naszego druha Piotr Stawiarskiego – prezesa naszej jednostki.

foto. bobowa24

Witamy ponownie!

Witamy ponownie na naszej stronie internetowej w całkowicie nowej odsłonie!