Koszyk Wielkanocny dla strażaka w potrzebie.

Zarząd OSP w Kobylance zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe dla naszego kolegi strażaka, który w chwili obecnej jest w trudnej sytuacji materialnej. 

Kwesta na ten cel odbędzie się w Wielką Sobotę w naszej remizie.

Walne zebranie za rok 2017

W dniu 10.02.2018r. o godzinie 15.00 w budynku remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z działalności naszej jednostki w 2017r. Podczas zebrania zarząd przedstawił szczegółowe sprawozdanie za 2017r. oraz plan działania na rok 2018.

Zdjęcia w Galerii Kliknij tutaj!

Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniu 16.01.18 nasi Druhowie na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy w klasach 2 i 3 SP. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi służb ratunkowych, przedstawienie prawidłowego wezwania służb, udzielenia pierwszej pomocy przy omdleniu, rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia oraz jak przeprowadzić resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Szkolenia zostało przeprowadzone w atrakcyjny sposób za pomocą pogadanki, filmu szkoleniowego oraz z użyciem fantomu i torby PSP R1.

W roli wykładowców wystąpili nasi druhowie, którzy swoją wiedzę zdobywali podczas szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz w trakcie działań ratowniczych.

Zawiadomienie o zebraniu!

 

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  w  KOBYLANCE

 

zawiadamia, że w dniu 10.02.2018 r. o godz. 15.00

 

w sali remizy OSP odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta oraz Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
 4. Odznaczenia członków 
 5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2017r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r.
 8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2018.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy

o niezawodne i punktualne  przybycie w mundurze wyjściowym.

W przypadku braku kworum termin następnego zebranie wyznaczam na godz.15.30.

Zarząd OSP w Kobylance

Kalendarze 2018

Osoby chętne do roznoszenia kalendarzy, proszę o zgłoszenie się do Prezesa.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

 

W dniu 02.05.2017r. w kościele parafialnym w Kobylance odbyła się Msza Święta w intencji wszystkich strażaków z OSP Kobylanka oraz OSP Dominikowice. Po uroczystej Mszy wszyscy udali się pod figurę świętego Floriana, która znajduje się na jednym ze skrzyżowań w Kobylance.

Zapraszamy do galerii gdzie znajdują się zdjęcia z uroczystości.

 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja – Dzień Strażaka

Informujemy, iż Msza Święta z okazji Dnia Strażaka zostanie odprawiona w dniu 02.05.2017r. o godz 16.00 w kościele parafialnym w Kobylance. Serdecznie zapraszamy!