Kalendarze 2018

Osoby chętne do roznoszenia kalendarzy, proszę o zgłoszenie się do Prezesa.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

 

W dniu 02.05.2017r. w kościele parafialnym w Kobylance odbyła się Msza Święta w intencji wszystkich strażaków z OSP Kobylanka oraz OSP Dominikowice. Po uroczystej Mszy wszyscy udali się pod figurę świętego Floriana, która znajduje się na jednym ze skrzyżowań w Kobylance.

Zapraszamy do galerii gdzie znajdują się zdjęcia z uroczystości.

 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja – Dzień Strażaka

Informujemy, iż Msza Święta z okazji Dnia Strażaka zostanie odprawiona w dniu 02.05.2017r. o godz 16.00 w kościele parafialnym w Kobylance. Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy!

Prezes wraz z Naczelnikiem składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak „licznie” brali udział w  remoncie świetlicy naszej remizy. 

Apelujemy – nie wypalajcie traw!

Rozpoczął się okres w którym corocznie obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw na łąkach, nieużytkach i polach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ofiarami tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również osoby postronne oraz strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych.  Pożary traw zagrażają również lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!20170305_210356
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.korzystania z otwartego płomienia,
3.wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Fragment artykułu ze strony KP PSP w Gorlicach. Link do całości

Na dzień 06.03.2017 nasz jednostka do palącej się trawy wyjeżdżała już 10 razy.

Wycieczka

KRESY

22-23 kwiecień 2017

Podhorce – Olesko – Brody – Ławra Poczajowska – KRZEMIENIEC ZBARAŻ – Zloczów

Zapisy i wpłaty do 28 lutego 2017r.

tel. 18 353 04 69 kom. 504 851 697 lub 881 700 681

SZCZEGÓŁY

Druhowie OSP Kobylanka przyłączają się do akcji „Ciasto dla Ewy”

W dniu 22.01.2017r przy kościele w Kobylance zostanie przeprowadzona akcja mająca na celu pomoc chorej na raka Ewie. Szczegóły akcji znajdują się w poniższymi odnośniku:

„Ciasto dla Ewy”

Druhowie z naszej jednostki przyłączają się do akcji jako wolontariusze. Chętnych proszę o kontakt z Prezesem lub Naczelnikiem.

AKTUALIZACJA 22.01.2017

Zapraszamy do galerii, gdzie można obejrzeć zdjęcia z dzisiejszej akcji charytatywnej. 

Zarząd OSP w Kobylance