IX Zjazd Środowiskowy

 

Drodzy Rodacy!

 

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w dniu 13 lipca 2019r. Koło Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej organizuje IX Zjazd Środowiskowy.

Tematyka Zjazdu to :
„Dzieje Ziemi Dominikowicko – Kobylańskiej na tle historii Polski”.
Jednodniowy Zjazd odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2019r., tym razem na sali WDK w Dominikowicach.

Koszt Zjazdu to 80,00 zł ( osiemdziesiąt złotych ) – catering i sprawy organizacyjne.

Wpłat można dokonywać na konto imienne: Marta Krupczak, Bank Spółdzielczy w Bieczu, nr rachunku: 53 8627 0001 2027 3500 1393 0001, z dopiskiem IX Zjazd Środowiskowy ( to samo konto, które funkcjonuje od roku 2009). Można też dokonywać wpłat bezpośrednio u członków Zarządu:
– w Dominikowicach – u dyrektor przedszkola, p. Małgorzaty Karp,
– w Kobylance – u p. Marty Krupczak w Szkole Podstawowej, lub w Bibliotece Wiejskiej u p. Lidii Foryś.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 czerwca 2019r.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych z zaproszeniami pisemnymi. Dlatego zamieszczamy ten apel na wszystkich dostępnych stronach internetowych i jak zwykle korzystamy z uprzejmości i pomocy księdza Proboszcza naszej parafii i tą drogą kierujemy do Was zaproszenie.

Niech każdy, kto je usłyszy czuje się zaproszony! Członkami Koła jest każdy z nas! Przekażcie, prosimy informację o tym spotkaniu swoim bliskim i znajomym spoza parafii. Chcemy zaprosić na Zjazd jak największą liczbę Rodaków, dlatego prosimy o udostępnienie adresów, celem wysłania zaproszenia.

Żywimy nadzieję, że kolejny Zjazd Rodaków przyniesie uczestnikom satysfakcję i bogactwo przeżyć, oraz przyczyni się do jeszcze lepszego poznania i ukochania naszej małej Ojczyzny, jaką jest dominikowicko – kobylańska ziemia.

Zarząd Koła Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej

Walne zebranie. WAŻNE!!

Zapraszamy na zebranie w dniu 04.05.2019r. o godz. 15.00. Zebranie odbędzie się w świetlicy remizy OSP w Kobylance. Prosimy o liczne przybycie ze względu na ważność omawianych spraw.

Bezpośrednio po zebraniu zapraszamy na obchody Dnia Strażaka organizowane wraz z OSP Dominikowice. 

Plan:

16.00 – Zbiórka pod remizą OSP w Kobylance.

16.15 – Msza Święta w Sanktuarium.

17.00 – Przemarsz pod figurę św. Floriana.

17.30 – Spotkanie w świetlicy remizy OSP w Kobylance.

Zaproszenie!

Zapraszamy wszystkich chętnych strażaków do pełnienia warty honorowej przy grobie Pańskim w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, w Wielki Piątek od godziny ok.19 do 22.00 oraz w Wielką Sobotę od godziny 6.30 do godziny 20.00.

WAŻNE! Zebranie sprawozdawcze

 

Termin zebrania: 09.02.2019r. godzina 15.00

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta, Mandatowej,
Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
4. Odznaczenie członków OSP.
5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2018r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018r.
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2019.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Dzień Strażaka – informacja

Obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce odbędą się 05.05.2018r.

Plan uroczystości:

16.00 – Złożenie kwiatów pod figurą Św. Floriana

16.15 – Msza Święta w kościele parafialnym w Kobylance

17.00 – Spotkanie z ks.Proboszczem na plebani

18-00 – Część nieoficjalna w remizie OSP w Dominikowicach dla druhów z Kobylanki i Dominikowic

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd OSP w Kobylance

Dziękujemy!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance składa serdeczne podziękowania dla druhów z OSP Kobylanka, OSP Dominikowice, OSP Libusza oraz OSP Zagórzany z włączenie się w akcję „Wielkanocny koszyk dla Druha w potrzebie”. Dziękujemy za ofiarność!