Zebranie sprawozdawcze

W dniu 1 luty 2020 roku w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019.
Zarząd jednostki składa serdeczne podziękowanie za tak liczne przybycie wszystkim członkom OSP jak również zaproszonym gościom.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu stworzonego przez Regionalną Telewizję Gorlicką.
youtu.be/Pt8PcNX3nUg1

WAŻNE! Zebranie sprawozdawcze

 

Termin zebrania: 09.02.2019r. godzina 15.00

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta, Mandatowej,
Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
4. Odznaczenie członków OSP.
5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2018r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018r.
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2019.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Dzień Strażaka – informacja

Obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce odbędą się 05.05.2018r.

Plan uroczystości:

16.00 – Złożenie kwiatów pod figurą Św. Floriana

16.15 – Msza Święta w kościele parafialnym w Kobylance

17.00 – Spotkanie z ks.Proboszczem na plebani

18-00 – Część nieoficjalna w remizie OSP w Dominikowicach dla druhów z Kobylanki i Dominikowic

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd OSP w Kobylance

Dziękujemy!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance składa serdeczne podziękowania dla druhów z OSP Kobylanka, OSP Dominikowice, OSP Libusza oraz OSP Zagórzany z włączenie się w akcję „Wielkanocny koszyk dla Druha w potrzebie”. Dziękujemy za ofiarność!