WAŻNE! Zebranie sprawozdawcze

 

Termin zebrania: 09.02.2019r. godzina 15.00

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta, Mandatowej,
Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
4. Odznaczenie członków OSP.
5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2018r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018r.
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2019.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Dzień Strażaka – informacja

Obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce odbędą się 05.05.2018r.

Plan uroczystości:

16.00 – Złożenie kwiatów pod figurą Św. Floriana

16.15 – Msza Święta w kościele parafialnym w Kobylance

17.00 – Spotkanie z ks.Proboszczem na plebani

18-00 – Część nieoficjalna w remizie OSP w Dominikowicach dla druhów z Kobylanki i Dominikowic

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd OSP w Kobylance

Dziękujemy!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance składa serdeczne podziękowania dla druhów z OSP Kobylanka, OSP Dominikowice, OSP Libusza oraz OSP Zagórzany z włączenie się w akcję „Wielkanocny koszyk dla Druha w potrzebie”. Dziękujemy za ofiarność!

Koszyk Wielkanocny dla strażaka w potrzebie.

Zarząd OSP w Kobylance zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe dla naszego kolegi strażaka, który w chwili obecnej jest w trudnej sytuacji materialnej. 

Kwesta na ten cel odbędzie się w Wielką Sobotę w naszej remizie.

Walne zebranie za rok 2017

W dniu 10.02.2018r. o godzinie 15.00 w budynku remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z działalności naszej jednostki w 2017r. Podczas zebrania zarząd przedstawił szczegółowe sprawozdanie za 2017r. oraz plan działania na rok 2018.

Zdjęcia w Galerii Kliknij tutaj!