Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniu 16.01.18 nasi Druhowie na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy w klasach 2 i 3 SP. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi służb ratunkowych, przedstawienie prawidłowego wezwania służb, udzielenia pierwszej pomocy przy omdleniu, rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia oraz jak przeprowadzić resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Szkolenia zostało przeprowadzone w atrakcyjny sposób za pomocą pogadanki, filmu szkoleniowego oraz z użyciem fantomu i torby PSP R1.

W roli wykładowców wystąpili nasi druhowie, którzy swoją wiedzę zdobywali podczas szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz w trakcie działań ratowniczych.