Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance zawiadamia, że w dniu 19.02.2022 r. o godz. 15.00 w Domu Ludowym w Kobylance odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

Zw względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie w mundurze wyjściowym. W przypadku braku kworum termin następnego zebrania wyznaczam na godz. 15.30.

Za Zarząd
PREZES OSP
Krzysztof Nowak